Idyllisk plassert
midt i vikingtidas "Autobahn"

 

Her har sjøveis farende passert trygt innaskjærs i tusenvis av år. I den travleste leia som ga landet vårt sitt navn;    - Nordvegen.    

Vegen mot nord.   Den tids "Autobahn".

Fremdeles passerer her båter døgnet rundt, på vei inn og ut av idylliske, trange Alverstraumen. En liten lokal perle med et båtliv som kan være den sørlandske "Blindleia" verdig.

 

Gamle dager på sjøen

 

"Skjærgård" is the old Norwegian name of the coastal line of islands and fjords. Its the pride of the western part of Norway.
And best of all; - the most spectacular seaside "Skjærgård" you´ll find around the city of Bergen.

From the age of the Vikings the Norwegians have always loved their coastal seaside and their boating life. Endless summer days of leisure has been enjoyed onboard their vessels of all kinds. Whether its a small roving boat like the famous "Oselver" or larger sailboats. Or if you could afford it: - The Yacht.  

Solholmen is situated smack in the middle of the most wanted recreational seaside waters. This is where the families of Bergen preferred to spend their holidays back in the days of endless, warm and lazy summers.

Sommerhus i mer enn 100 år

Tradisjonelt har det vore velståande bergensarar som har nytta holmen i sundet, og mange av bebuarane i Alversund har aldri vare innom perla av ein holme. Det ønskjer Jarle Samuelsen å gjera noko med, og pussar opp frå takstein til kjellar i dei seks bygga på Solheimen.

- Vil ivareta den gamle stilen
Holmen vart kjøpt opp frå ein smed av Anthony Mickael Gjessing i 1898 og bygga var ferdigstilt i 1910. Frå då budde borna deira der som heiltidsbustad, medan foreldra Anthony og Elisabeth var travelt opptatt med drift av Børs Cafe og hotell i Bergen i vekedagane. Då barna byrja på skule, var familien mest på holmen om sommaren. - Me ønskjer å ivareta det historiske og gamle preget, fortel Samuelsen. Dette kan ein sjå godt i hovudhuset, der dei mellom anna har fått kopiert det historiske konjakkrommet i detalj.

- Tapeten er spesialbestilt frå Danmark, kan Samuelsen opplysa. I det opphavlege konjakkrommet drakk Gjessing og statsminister Christian Michelsen konjakk og røyka sigarar.

Skada i brann
Det er derimot ikkje akkurat som før, for hovudbygget brann i 1948. Heldigvis vart ikkje hundehuset, naustet, bua og lysthuset skadde, og står som før den dag i dag. Hovudbygget vart attreist i 1949-50. Sidan vart bygget nytta som feriestad av familien, før det vart selt i 2009. Etter mange år var det nok arbeid å ta tak i for nye eigarar. Samuelsen langtidsleiger no staden og har store planar. Og det skal ikkje brenna ein gong til. - Sikkerheit er veldig viktig, og me har mellom anna fått ordna til ein eigen brannstasjon, fortel han.